Smittevernarbeid på Kringler gjestegård:

 • Alle gruppene som kommer hit får beskjed om å informere deltagerne om viktigheten av å ikke komme hvis de har symptomer. De må også minne deltagerne på at de må holde en meters avstand under hele oppholdet.
 • Vi forholder oss til gjeldene smittevernregler til enhver tid: 1 meters avstand, håndsprit tilgjengelig og informasjon om at de må bruke dette. Vi har renholdsplaner for alle ansatte.Vi forholder oss til gjeldene smittevernregler til enhver tid: 1 meters avstand, håndsprit tilgjengelig og informasjon om at de må bruke dette. Vi har renholdsplaner for alle ansatte.
 • Vi holder oss oppdatert på endringer i smittevernregler, for eksempel antall og skjenkestopp.
 • Vi har navnelister på gjestene for eventuell smittesporing, og oppbevarer disse i 14 dager.
 • Hvis vi har flere grupper her samtidig, «isolerer» vi gruppene slik at de ikke er i kontakt med hverandre. Egne stasjoner for kaffe, frukt og vann og egen frokostsal.
 • Hvis noen grupper ønsker tallerkenservering til frokost for å unngå buffet, kan vi etterkomme dette ønske.
 • Alle gjestene må bruke håndsprit før de får gå inn i spisesalen.
 • Vi bruker kommuneoverlegen i Nannestad som rådgiver når noe er uklart. Ved eventuelt smitteutbrudd vil vi umiddelbart kontakte kommuneoverlegen i Nannestad kommune.
 • Vi har ved flere anledninger hatt god dialog med Folkehelseinstituttet for å være sikre på at vi gjør alt riktig med tanke på smittevern.
 • På Kringler er vi en liten og fast stab som etter hvert har fått god forståelse av smittevern. (Vi fikk god opplæring av forsvarets leger da kontingenten som skulle til Jan Mayen i april hadde et 18 dager langt karanteneopphold her).
 • Transport: Vi har egne minibusser, og vi kan hente / kjøre gjester til Oslo lufthavn Gardermoen. Ved redusert kapasitet i bilene opprettholder vi en meters avstand mellom passasjerene. Kjøreturen tar 15 minutter.