Bærekraft

Alle kan bidra

Gårdsbryggeriet

Kvalitet og nærhet

På Kringler Gjestegård er vi opptatt av naturen rundt oss og at vi driver gården på en klimavennlig og bærekraftig måte. Vår policy er at vi skal:

  • Øke vår grad av selvforsyning år for år, og produsere mest mulig av råvarene våre selv.
  • Som arbeidsgiver støtte valg som fremmer god folkehelse.
  • Bidra med kortreist, fornybar energi.
  • Jobbe for at våre gjester tar klima- og miljøvennlige valg når de besøker oss, og bidra med opplysning om hvordan man kan ta vare på naturen.
  • Gjøre bevisste valg når vi velger våre leverandører med tanke på deres engasjement i forhold til klima og miljø.

Kringler Gjestegård er sertifisert Miljøfyrtårn og jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre innenfor bærekraft, klima og miljø. Har du noen innspill til ting vi burde jobbe med, tar vi alltid imot tips og gode råd på vår e-post post@kringler.no.

Miljøfakta om kringler

  • Alt kjøttet vi produserer er fra egne gressfôra dyr som går ute året rundt. I sommerhalvåret beiter de i Romeriksåsen. Vi har slakteri på gården, så kjøttet vi serverer er kortreist.
  • Vi lar flere enger vi bevisst ikke klipper, slik at insekter trives bedre og kan bidra med sin viktige jobb for naturen.
  • Vi dyrker alle våre urter og flere grønnsaker selv, og har planer om å øke andel egenproduserte råvarer ytterligere.
  • Vårt totale CO2-avtrykk er ca 16 tonn årlig, 11 tonn av disse er knyttet til strømforbruk. Derfor har vi nå installert vannpumper, automatisk styring av panelovner og skal installere solcellepaneler på taket på låven.
  • Hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber, våre resultater, mål eller tiltak, er det bare å kontakte oss på e-post eller via sosiale medier.